HABERLER
XIX. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre ve Fuarı (İSG)
XIX. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre Fuarı (İSG) , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği ...Detay

7ci ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ
ATUDER Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen 7ci Ulusal Acil Tıp Kongresi 26-29 Mayıs 2011 arası Antalya Belek MaxxRoyal Hotelde yapıldı. BEYMED AŞ standında gerek VESTA hidrojel yanık ilkyardım ürünlerini gerek...Detay

I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi
17 - 20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen I. Çocuk Yanıkları Kongresine stand sponsoru olarak katılmaktayız. Kongre esnasında VESTA hidrojel yanık ilk yardım ürünlerinin tanıtımı ve cerrahi işlemler sı...Detay

YANMALAR HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER
VESTA Kullanım Alanları
Başta yanık merkezleri, hastane acilleri, 112 ambulansları, itfaiyeler, acil kurtarma ekimleri olmak üzere yanık ilk yardımı yapan kurumlar ile yanma riskinin yüksek olduğu işletmeler VESTA bulundurmalıdır. VESTA ile yapılacak ilk yardım sayesinde hem acı ve doku hasarı engellenmekte hem de uzun süreli yanık tedavi maliyetleri, iş kayıpları, ömür boyu taşınacak izler hatta ölümler engellenmektedir. Eğer bir kurumda çay servisi varsa dahi VESTA bulundurmalıdır.   Çay yanığı hayati tehlike oluşturmayabilir. Yanığın hayati tehlike oluşturacağı kurumlar mutlaka VESTA bulundurmalıdır. Zaten İş kanunu aşağıdaki şekilde riskleri belirlemede ve önlem almada işvereni yükümlülük altına sokmaktadır.
 

4758 sayılı İş kanunu her kurum yöneticisini İş güvenliği konusunda yükümlülük altına şu şekilde alıyor. İlgili madde şu şekilde:

BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri
             Madde 77 - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 
             İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

Şimdiye kadar ölümlü yanma kazalarına rastlanan sektörler:

Demir-Çelik-Döküm-Tersaneler-Metal işleme (kızgın metaller, erimiş metaller, kaynak, galvanizlemede ve yüzey temizlemede kullanılan kimyasallar vb.)


Kimya (parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı kimyasallar, yanmaya neden olan asit ve bazik kimyasallar)
Çimento Üretimi (pişmekte olan kızgın tozlar, elektrik)
Tekstil ( Buhar, boya kazanları, kullanılan asit ve bazik kimyasallar)
Gıda ve Catering ( fırınlar, kızgın kaplar, ızgaralar, sıcak sıvılar ve yemekler vb.)Otelcilik ve Lokantacılık ( fırınlar, kızgın kaplar, ızgaralar, sıcak sıvılar ve yemekler vb.)
Madenler ( metan gazı patlamaları, diğer yangınlar)
Enerji üretim tesisleri ( basınçlı buhar kaçakları)
Plastik enjeksiyon (erimiş plastik, sıcak ekstrudürler)
Ağaç-MDF-Sunta ( Buhar-presler için basınçlı kızgın yağlar, yangın riskleri)
LPG, Doğalgaz dolum-boşaltım  tesisleri, Akaryakıt istasyonları